Kyocera Document Solutions Belgium NV

Kyocera Document Solutions Belgium NV

Kyocera Document Solutions profileert zich duidelijk als groen ecologisch bedrijf, wat tot uiting komt in verschillende aspecten: afvalsortering, gereduceerd verpakkingsafval zonder polystyreenschuim van de toestellen, gebruik van duurzame materialen, beperkte vervanging van consumables enz.

De componenten die KYOCERA Document Solutions voor zijn kopieerapparaten en printers ontwikkelt, gaan lang mee en zorgen daardoor voor een minimale hoeveelheid milieubelastend afval, aangezien ze zelden moeten worden vervangen.

De KYOCERA Document Solutions Group heeft alles vastgelegd in een Milieucharter. Het geeft op een duidelijke manier het concept van de onderneming weer met betrekking tot de wereldwijde milieuproblemen met en zonder de onderneming. De KYOCERA Document Solutions Group legt basisstrategieën voor het milieubeheer vast die op dit Charter aansluiten.

Bedrijfsactiviteiten promoten die een op recycling gerichte maatschappij helpen opbouwen 
Een maatschappij creëren die natuurlijke hulpmiddelen recyclet, door middel van continue activiteiten die het milieu minder belasten
Superieure producten aanbieden met een lagere milieu-impact
Meer geëvolueerde producten, langere levensduur en hogere energie-efficiëntie, op basis van het ECOSYS-concept ontwikkelen en op de markt brengen
Milieubeheer vastleggen
Milieu-opleiding en training organiseren voor alle werknemers en een ecologisch indexbeheersysteem samenstellen om een continu en rendabel milieubeheer te implementeren
Activiteiten op het vlak van Corporate Social Responsibility versterken 
Als onderneming maatschappelijke verantwoordelijkheden opnemen door bekendmaking van informatie en activiteiten op het vlak van maatschappelijke bijdrage

In de toekomst zal men wellicht op de 21e eeuw terugblikken als het milieutijdperk. KYOCERA erkende in een vroege fase al de lasten die bedrijfsactiviteiten met zich kunnen brengen voor het milieu en het leven van de mensen. Wij hebben er in dat verband altijd naar gestreefd om een duidelijk zicht te behouden op onze koers naar een harmonieuze balans tussen economische ontwikkeling en milieubehoud.

Naast het feit dat wij overal in onze groep strenge milieunormen hanteren - ook met betrekking tot de bescherming van de ozonlaag en het zuinige gebruik van energie en natuurlijke rijkdommen - voert KYOCERA een beleid dat erop gericht is om producten te ontwikkelen die bestaande milieuproblemen op een actieve manier kunnen verlichten.