Rausch sprl

Rausch sprl

Als verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken bedrijf begon ons engagement voor ecologie begin 1973 met de organisatie van afvalrecycling.

We hebben onze inspanningen om het gebruik van materialen en afval te reduceren geïntensiveerd door producten opnieuw uit te vinden voor een meer redelijk gebruik ten einde een duurzame en economische toekomst voor de volgende generaties te ontwikkelen.

Na een audit ontving het bedrijf de PEFC™ certificering voor zijn productie- en opslag organisatie in het kader van een wereldwijd proces van verantwoord bosbeheer om te voorkomen het milieu in gevaar te brengen voor de toekomstige generaties.

Het aankoopproces controleert, in een goede samenwerking, dat leveranciers voldoen aan een echt beleid van economische en duurzame ontwikkeling. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het proces wordt gerespecteerd tot op consumenten niveau.

De productie, verpakking, opslag en logistiek zijn voortdurend geëvalueerd om het gebruik van energieën te reduceren met de bedoeling de CO2-voetafdruk in de ozonlaag te verminderen.

Kunststofproducten voldoen aan de REACH-normen.
Onze bezorgdheid uit zich in het beheer van ons assortiment kantoor- en schoolproducten.