The Navigator Company

The Navigator Company

Navigator's duurzaamheidsstrategie betreft uitdagingen op het gebied van circulaire economie, klimaatverandering, behoud van biodiversiteit en innovatie, in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG) van de Verenigde Naties.
Navigator heeft een duurzaam bedrijfsmodel gebaseerd op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en biologisch afbreekbare, recyclebare producten die bijdragen aan het welzijn van mensen. We investeren in opleidingen van medewerkers en in programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De aanpak van het bedrijf
De aanpak van het duurzaamheidsbeheer is gebaseerd op zijn duurzaamheidsbeleid en op andere beleidsmaatregelen die betrekking hebben op de belangrijkste ecologische, sociale en economische risico's en kansen.
Het duurzaamheidsbeleid verbindt The Navigator Company ertoe de principes van verantwoordelijkheid, transparantie en burgerschap toe te passen, zonder te vergeten dat bedrijfsvatbaarheid een ander cruciaal onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

Een engagement voor duurzaamheid
Ons duurzaamheidsbeleid omvat een aantal verbintenissen die onze beslissingen sturen, te beginnen met een verbintenis tot duurzame ontwikkeling, die wordt opgevat als een gecoördineerde zoektocht naar economische welvaart, verantwoordelijkheid voor het milieu en een rechtvaardige samenleving.
Om dit te bereiken, blijven we investeren in het verminderen van de milieu-impact van onze activiteiten, in talent en in gezondheid en veiligheid voor onze medewerkers, in dialoog met onze lokale gemeenschappen en in een voortdurende zoektocht naar innovatieve producten en diensten.
Onze visie op duurzaamheid omvat ook de toewijding om al onze partners en stakeholders actief aan te moedigen met ons samen te werken in onze zoektocht naar duurzame ontwikkeling.