Trodat Benelux bv

Trodat Benelux bv

Als de wereldwijd grootste stempelproducent dragen wij verantwoordelijkheid
trodat® werd opgericht in 1912 en is tegenwoordig de wereldwijd grootste stempelproducent. Als deel van de Trodat Trotec Holding GmbH, gevestigd in Wels, Opper-Oostenrijk, heeft trodat® wereldwijd ongeveer 1000 medewerkers, waarvan een kleine 400 in Oostenrijk. De omzet van het concern was in 2017 ongeveer 249 miljoen euro, het exportquotum is meer dan 98%.

Duurzaamheidsbeheer
Om onze duurzaamheidsdoelstellingen te borgen, werken wij met een geïntegreerd managementsysteem. De volgende certificeringen maken daar deel van uit:
ISO 9001: 2015
OHSAS 18001: 2007
ISO 14001: 2015
ISO 50001: 2011

Lokale economie
Allerlei lokale toeleveranciers voorzien ons van belangrijke grondstoffen en bedrijfsmiddelen. Alleen al in 2017 werd bijna de helft, 46% , van ons totale inkoopvolume betrokken via regionale leveranciers. Daardoor konden wij het aantal onnodige transportbewegingen verlagen en onze CO2-voetafdruk duurzaam verkleinen. Doordat wij zelf een opleidingsbedrijf zijn, dragen wij actief bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleide vaklui op onze locatie Linz-Wels.

Compliance und Corporate Governance
Onze producten moeten niet alleen een maximale gebruikswaarde bieden, maar moeten ook op elk moment vrij van gevaren kunnen worden gebruikt en in overeenstemming zijn met de geldende juridische voorschriften. Van het grootste belang op internationaal niveau is voor ons dat wij ons houden aan de Europese verordening inzake chemische stoffen REACH en de California Proposition 65.

Milieubescherming
Wij proberen voortdurend een aantal zaken te optimaliseren:
Minder water- en energieverbruik door meer efficiëntie, verlaging van energieverbruik en energieterugwinning.
Verlaging van het stroomverbruik per geproduceerde spuitgiet eenheid sinds 2009 met 40,5%.
Sinds 2001 hebben wij meer dan 1000 ton CO2 bespaard door minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Innovatie
Onze grote innovatiekracht loopt van een extreem hoog verticaal productiebedrijf en de planning, realisatie en onderhoud van onze productie-installaties tot de fabricage van de gereedschappen. Interne kennis en de samenwerking met externe specialisten, bijvoorbeeld Austrian University of Applied Sciences, leiden tot een permanente verdere ontwikkeling van onze producten en voortdurend nieuwe detailoplossingen.

Grondstoffen
Wij gebruiken onze grondstoffen bewust:
Wij gebruiken 100% groene stroom voor onze productie.
Reductie van CO2-emissie door gebruik van recycling kunststof, bijvoorbeeld tot 65% uit post-consumer-materiaal voor onze trodat Printy™ 4.0
Wij voldoen aan de RoHS-richtlijn, Restriction of Hazardous Substances.
Wij gebruiken absoluut geen PVC bij de productie van onze stempels.
Wij controleren onze grondstoffen voortdurend met betrekking tot kwaliteits-, milieu-, energie- en veiligheidsaspecten, gecertificeerd door TÜV-Austria.

Productie
Onze productie werkt duurzaam:
Reductie van afgekeurde producten en afval uit de productie tot een productietechnisch noodzakelijk minimum.
Recycling van ca. 80% van alle productieafval, met 100% recyclingpercentage bij onderdelen die niet onderhevig zijn aan mechanische belasting.
Bij de productie komt geen afvalwater vrij.

Klimaatbescherming
De volledige klimaatbescherming rust voor ons op drie zuilen: CO2 vermijden, reduceren en compenseren. Wij werken al jarenlang volgens dit principe in ons streven de CO2-emissie van onze productieprocessen en producten steeds verder te reduceren.
Jaarlijks wordt de onvermijdbare CO2-emissie van onze meest verkochte producten bepaald en gecompenseerd door de door WWF aanbevolen Gold Standard voor klimaatbeschermingsprojecten.
Dat maakt onze bestsellers klimaatneutraal - standaard.