amfori BSCI, handel met een doel

amfori BSCI als bedrijfscertificaat op Responsible Office

amfori BSCI, Business Social Compliance Initiative, werd opgericht in 2003 door FTA, the Foreign Trade Association, met als doel bedrijven een praktisch en efficiënt systeem aan te bieden om de arbeidsomstandigheden in hun wereldwijde supply chains te verbeteren. 
Uiteraard werd ook duurzaamheid één van haar kernactiviteiten. 
In januari 2018 werd de Foreign Trade Association, amfori een merk dat de handel symboliseert als een tijdloos instrument voor menselijke vooruitgang. 
amfori BSCI biedt zowel multinationals, KMO’s als middel kleine bedrijven één gezamenlijke gedragscode en een holistisch systeem voor sociale duurzaamheid in de productieketen dat toepasbaar is op alle sectoren en inkooplanden. Deze gedragscode is gebaseerd op internationale verdragen die de rechten van werknemers beschermen. Het gaat onder andere om de volgende sleutelbegrippen: een maatschappelijk verantwoord beleid, vrijheid van vereniging, arbeidsduur en overwerk, geen discriminatie, tegengaan van kinderarbeid en dwangarbeid, speciale bescherming van jonge werknemers, uitbetalen van een minimumloon,
voorzieningen voor een veilige en gezonde werkvloer, milieubescherming en geen onzekere werkgelegenheid.

Responsible Office heeft ook 2 fabrikanten die lid zijn van amfori BSCI.
U ontdekt ze hier:
https://responsible-office.be/nl/fabrikanten/aurora-productions-nv
https://responsible-office.be/nl/fabrikanten/brepols-nv