PEFC™, label voor duurzaam bosbeheer

Duurzaam beheerde bossen zijn bossen waarbij een evenwicht is tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos.

De vzw PEFC™ Belgium promoot het PEFC™-label dat garant staat voor duurzaam bosbeheer.
Duurzaam beheerde bossen zijn bossen waarbij een evenwicht is tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos.
Concreet gaat het onder andere over mensenrechten, veiligheid, biodiversiteit, eerlijke inkomsten.
Het PEFC™-label toont aan dat producten, hout & papier, afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.